מטרות הפועל


האסיפה כללית של מרכז מיום 19/2/2020 מחליטה כי בארבע השנים הקרובות, עיקר מטרות הפעילות של המרכז תהיינה כדלקמן:

o לפתח ולסייע לכל עמותות הספורט המסונפות למרכז הפועל ומקבלות שירותים מהמרכז בכל ענפי הספורט -

o לשמש להן מסגרת ארגונית, ספורטיבית, חברתית וחינוכית לפעולתן של האגודות מקבלות השירות ומועדונים חדשים.

o לחזק את פעילות מרכז הפועל בתחומי הספורט, בריאות הציבור ועיסוק בתרבות הפנאי.

o להקים ולתמוך בהקמת עמותות ספורט חדשות של הפועל ברחבי הארץ, ובנוסף לעודד הכשרת מאמנים, מדריכים ומנהלים מקרב עמותות אלו.

o לטפח בקרב הציבור ובקרב ציבור העובדים ומשפחותיהם הרגלים של תרבות הגוף ותזונה נכונה

o לבצע שת"פ עם מיזמים ספורטיביים בקרב הקהילות ובקרב גופים שונים כגון: אתגרים, אקים, ניצן, קשר עין, המשקם ועוד כן ולא. הפועלים בקרב אוכלוסיות בעלי מוגבלויות

o להמשיך ולהדק את הקשר ושיתוף הפעולה בין מרכז הפועל לבין ההסתדרות החדשה בכל הקשור בקידום ערכי הבריאות, תרבות הפנאי והספורט בקרב העובדים במדינת ישראל. לקדם ולסייע בפיתוחן של עמותות הספורט למקומות עבודה במדינת ישראל.

o להמשיך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם מרכז המועצות האזוריות ולקדם ולפתח את הספורט במועצות האזוריות.

o להמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם החברה למתנסים, ולבנות תכניות ארבע שנתית לפיתוח הספורט .

o ליזום ולהקים את ההתאחדות לספורט במקומות העבודה בישראל.

o להרחיב את השתתפות נבחרות הספורט של העובדים ממדינת ישראל בתחרויות בארץ ובחו"ל ובכך לחזק את מעמדה של מדינת ישראל ושל הפועל בעולם.

o להדק את שיתוף הפעולה בין מרכז הפועל לבין גופי הספורט בחברות הלא יהודיות בתוך מדינת ישראל ומחוצה לה.

o חיזוק ותמיכה בספורט הנשים ושל נשים בספורט במדינת ישראל.

o לפעול לשינוי עמדות בקרב אוכלוסיות מסורתיות ,אורתודוכסיות ופטריארכליות מתוך מטרה להעצים את מעמד האישה בחברה הישראלית בכלל ובתחום הספורט העממי וההישגי בפרט.