אודותינו

הגינות בספורט

הגינות בספורט

מרכז הפועל תומך בפעילות הספורט ההישגי והעממי מאז שנת 1924, עת הוקם הסניף הראשון של הפועל חיפה, ועד היום.
נוהל ניגוד עניינים

נוהל ניגוד עניינים

 נספחי נוהל ניגוד עניינים
אודות מרכז הפועל

אודות מרכז הפועל

מרכז הפועל תומך בפעילות הספורט ההישגי והעממי מאז שנת 1924, עת הוקם הסניף הראשון של הפועל חיפה, ועד היום.
מטרות הפועל

מטרות הפועל

הפועל הוקם כאיגוד של הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, ומטרתו טיפוח תרבות הגוף הבריאות והספורט בקרב הפועלים.
מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני של מרכז הפועל לתרבות וספורט
חברי הנהלה

חברי הנהלה

רשימת חברי הנהלת מרכז הפועל
בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

רשימת בעלי תפקידים של מרכז הפועל ופרטי התקשרות