מרכז הפועל מרכין ראש עם לכתו של צחי פישביין ז"ל

צחי פישביין ז"ל (דף הפייסבוק טוטו)
צחי פישביין ז"ל (דף הפייסבוק טוטו)
מרכז הפועל שולח את תנחומיו למשפחתו של צחי פישביין ז"ל, יו"ר הטוטו, שהלך לעולמו השבוע

מרכז הפועל מרכין ראש על לכתו בטרם עת של צחי פישביין ז"ל, יו"ר הטוטו.

צחי היה שותף חשוב מאוד בקידום הספורט בישראל, אם בהשגת משאבים כספיים להקמת מתקנים חדשים ושדרוג הקיימים, ואם בתמיכה באגודות ובספורטאים.

צחי מילא תפקידו בהתנדבות ועמד בראש מערכת שהגדילה הכנסותיה לטובת הספורט בישראל. מרכז הפועל שולח תנחומיו למשפחה.