צום קל וגמר חתימה טובה!

מרכז הפועל מאחל גמר חתימה טובה לכל הספורטאים, המאמנים והפעילים בהפועל. גמר חתימה טובה לכל עם ישראל!

צום קל וגמר חתימה טובה.