סוכמה פגישת מרכז הפועל עם סביון

צילום: Barnny
צילום: Barnny
בפגישה שנערכה במשרדי מרכז הפועל בין מנכ״ל הפועל לבין עדי ביכמן, מנהלת מחלקת הספורט של המועצה המקומית סביון, וסגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, רן גלוגאו, סוכם כי הצדדים יבחנו המשך הסיוע של מרכז הפועל למועצה לארבע השנים הבאות. בשנים האחרונות סייע מרכז הפועל רבות לענף הכדוריד במועצה וסייע להקים את ענף ההתעמלות האמנותית במקום. בפגישה השתתפה גם עו״ד כנרת גנצרסקי רכזת הספורט במרכז הפועל

בפגישה שנערכה במשרדי מרכז הפועל בין מנכ״ל הפועל לבין עדי ביכמן, מנהלת מחלקת הספורט של המועצה המקומית סביון, וסגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, רן גלוגאו, סוכם כי הצדדים יבחנו המשך הסיוע של מרכז הפועל למועצה לארבע השנים הבאות. בשנים האחרונות סייע מרכז הפועל רבות לענף הכדוריד במועצה וסייע להקים את ענף ההתעמלות האמנותית במקום. בפגישה השתתפה גם עו״ד כנרת גנצרסקי רכזת הספורט במרכז הפועל