מרכז הפועל מרכין ראש לזכר שישה מיליון הנספים בשואה

מרכז הפועל מרכין ראש לזכר שישה מיליון הנספים בשואה

מרכז הפועל מרכין ראש לזכר שישה מיליון הנספים בשואה