מרכז הפועל יסייע למועדוני המגזר הלא יהודי

מועדוני הספורט מהמגזר העלו בעיות קשות בכנס עם הנהלת הפועל, וזו החליטה לסייע ולתמוך בבעיות אבטחה, ביטוח ועוד

לאחרונה התקיים כינוס בין הנהלת מרכז הפועל לבין נציגי עמותות הכדורגל והכדורסל של המיגזר הלא יהודי בישראל על מנת לקדם טיפול בבעיות מועדוני הספורט של המיגזר. בכנס הועלו בעיקר נושאים הקשורים במימון הפעילות היומיומית, כמו למשל מחירי אבטחת המשחקים.

"המחירים הפכו להיות קטלניים", אומר מיכאל וייסמן, רכז הכדורגל בהפועל. "נדרש מספר גדול של סדרנים אותם מימן הטוטו בעבר, אבל הטוטו הפחית את הסיוע ל-75% ולאחר מכן ל-50%. כמו כן נדרשות תקנות חמורות בנושא גדרות, חשמל ועוד. ישנם מועדונים שלא מקבלים תקציב מהרשות המקומית אם במקרה יש לה ועדה קרואה או חשב מלווה".

מרכז הפועל החליט לסייע למועדוני המיגזר במימון הצרכים השונים: קורסים מקצועיים, ביטוח, עזרה בקרן המתקנים ועוד. לכינוס היו שלוש מטרות. הראשונה, סיכום שנה ראשונה של ההתנהלות בין מרכז הפועל לבין העמותות בעקבות שינויים בתמיכת הטוטו.

השניה, הערכות לקראת שנת 2016 תוך מתאם ציפיות הדדי משני הצדדים. השלישית, דיון בנושא הביטוח והטיפול בסוגיות הקשורות בביטוח.
לאחר השיח בשלוש סוגיות אלו התקיים דיון חופשי בין המשתתפים בקשר לבעיות האופייניות לקבוצות הספורט בחברה הלא יהודית.

במפגש נכחו: עמירם הלוי יו״ר איגוד הכדורסל, מוטי אמסלם חבר דירקטוריון הפועל וסגן יו״ ר איגוד הכדורסל, רכזי הכדורגל והכדורסל מיכאל וייסמן ועודד נחמן. כמו השתתף יו״ר המכון היהודי ערבי פארוק עמרור. פתח את הכינוס זאהי ברנסי חבר הנהלת איגוד הכדורסל,.ואת המפגש סיכם יורם ארנשטיין מנכ״ ל מרכז הפועל.