מגולן עד חרמון

ראשי הפועל ערכו סיור בארבע רשויות דרוזיות בצפון רמת הגולן והחליטו לסייע בפיתוח הספורט המקומי של ממבע - מג'דל שמס, מסעדה, בוקעתא, עין קיניא. מנכ"ל הפועל יורם ארנשטיין: "היה סיור מעניין ומרגש"

הנהלת מרכז הפועל ביקרה השבוע בארבע רשויות דרוזיות בצפון רמת הגולן: מג'דל שמס, מסעדה, בוקעתא, עין קיניא (ממבע). ראשי הפועל ערכו סיור שנועד לבדוק אפשרויות להקים, לסייע ולפתח אלמנטים חדשים ואלמנטים קיימים של ספורט על ענפיו השונים. בנוסף, נבדקה האפשרות לסייע למעש (מרכז עיסוקים שיקומי), אשר עובדיו הינם אזרחים הסובלים מתסמונת דאון, בפעילות ספורט.

מנכ"ל הפועל, יורם ארנשטיין, וסגנו עודד נחמן, סיכמו להיפגש עם ראשי המועצות המקומיות ועם נציגי משרד התרבות והספורט כדי לקדם פתיחת מספר קבוצות כדורסל חדשות, מועדון ג'ודו, הקמת מתקנים ושדרוגם של אלה הקיימים ביישובים.

תחילה, מרכז הפועל יסייע בציוד חדש, ובהמשך יסוכמו שיתופי פעולה נוספים למען קידום הספורט באזור.

יורם ארנשטיין, יוזם הביקור: "היה סיור מעניין ומרגש. מרכז הפועל פעיל מאוד בהנחלת אורח חיים ספורטיבי בפריפריה, והגיע הזמן לתנופה חדשה גם בצפון רמת הגולן. נסייע להם ככל האפשר".