פרופ' להאמר ביקר בישראל

המפגש המרגש
המפגש המרגש
מרכז הפועל אירח את הפרופסור הגרמני מהמכון הגבוה לספורט בקלן שבגרמניה. בפגישה סיכמו הצדדים על עבודה משותפת המתארת את היחסים בנושא ספורט בין ישראל לגרמניה

השבוע אירח מרכז הפועל את פרופ' מנפרד להאמר מהמכון הגבוה לספורט בקלן גרמניה.

במסגרת יחסי הגומלין בין מוסדות הספורט בגרמניה וישראל סיכמו הצדדים להכין עבודה משותפת המתארת את התפתחות היחסים בנושאי ספורט בין ישראל לגרמניה וזאת במלוא 50 שנה לגינון מערכת היחסים בין גרמניה לישראל.

מרכז הפועל, שאסף בשנים האחרונות חומר רב במסגרת אתר מורשת הפועל יחד עם צוות האוניברסיטה, מתכוון להפיק ספר שיתאר את מערכת היחסים ההדוקה בין גרמניה לישראל. הכנת החומר הישראלי תתבצע ע״י מנהלת אתר מורשת הפועל הגב׳ חגית אמסלם, ובעזרתו של מר אביגדור דגון מנהל המחלקה לקדרי חוץ בהפועל.במסגרת ביקוריו בארץ ביקר פרופסור להאמר במכון וינגייט וניפגש עם ראש מינהל הספורט מר אורי שפר.