יום השואה והגבורה תשפ"א

מרכז הפועל מתייחד עם זכר 6 מיליון קורבנות הנאצים, בינהם ספורטאים וספורטאיות, יהודיות ויהודים, שכוכבם זרח בטרם ירדה חשיכה על אירופה