יום הזכרון לשואה ולגבורה

ביום השואה והגבורה מתייחד מרכז הפועל עם זכר 6 מיליון הנספים בני העם היהודי ומעלה על נס את מורשת הגבורה היהודית מול המרצחים הנאצים ועוזריהם

ביום השואה והגבורה מתייחד מרכז הפועל עם זכר 6 מיליון הנספים בני העם היהודי ומעלה על נס את מורשת הגבורה היהודית מול המרצחים הנאצים ועוזריהם.

נזכור כי בין הקורבנות של משטר הטרור היו גם ספורטאים יהודים רבים, ביניהם גם כוכבים של ממש, לאורם אנו מחנכים את הדור הבא של הספורטאים בישראל. יהי זכרם ברוך.