הפועל ומכבי ישתפו פעולה בארגון ספורט עממי

נאור גלילי
נאור גלילי
ראשי המרכזים הגדולים בישראל, יורם ארנשטיין מהפועל ונאור גלילי ממכבי, סיכמו על הקמת ועדה משותפת בנושא

מרכזי הספורט של הפועל ומכבי סיכמו על שיתוף פעולה היסטורי בתחום הספורט העממי. מנכל מרכז הפועל, יורם ארנשטיין, ומקבילו במרכז מכבי, נאור גלילי, נענו ליוזמת משרד התרבות והספורט ונפגשו כדי לרקום שיתוף פעולה בנושא.

ארנשטיין וגלילי, ראשי המרכזים הגדולים בישראל, סיכמו על הקמת ועדה שתתכנן את הפעילות המשותפת, וזו אמורה לשים דגש על פעילות בפריפריה. הפרויקט יקבל תמיכה כספית ממשרד הספורט, שנתן ברכתו למהלך. למשל, ארוע היסטורי כמו צליחת הכנרת, שמרכז הפועל והמועצה המקומית באזור אירגנו בעבר, ייכלל בפעולת הוועדה המשותפת.

ארנשטיין: "אנחנו כיום עסוקים בעשייה מסיבית ועניינית, וכבר אין מקום יותר לפוליטיקה של מרכזים. הספורט הוא חשוב מדי ולא ייתכן כי זמן יקר ומשאבים יקרים יבוזבזו על מאבקי יוקרה ופוליטיקה קטנה. נשתף פעולה עם כל גורם המוכן לקדם את הספורט ולהביא תועלת לחברה".

ארנשטיין