גלבוע בסימן ספורט

ארנשטיין ונור
ארנשטיין ונור
ראש המועצה האזורית בגלבוע נפגש עם מנכ"ל הפועל, יורם ארנשטיין, לקראת שנת העבודה 2016. סוכם כי הצדדים יקדישו סכומים לפיתוח תשתיות ואירועי ספורט

השבוע נערכה פגישה במועצה האזורית גלבוע בין ראש המועצה האזורית גלבוע מר עובד נור ומר יורם ארנשטיין, מנכ״ל מרכז הפועל, לקראת שנת העבודה 2016.

עפ״י הצהרתו של ראש המועצה מתוכננת המועצה תכנית הבראה דרקונית שבמסגרתה תהיה הפחתה בהקצבות הניתנות לספורט.

יחד עם זאת, סוכם כי בכפוף להחלטות של המוסדות המתאימים של מרכז הפועל תקציבי התמיכה של הפועל המועצה יגדלו. הצדדים יקדישו סכומים נוספים לפיתוח תשתיות ופיתוח אירועי ספורט עממי כולל צעדת הגלבוע.