איש כפועלו 2018

מרכז הפועל מזמין את הציבור להמליץ על מועמדים לפרס הספורט לוותיקי הפועל "איש כפועלו"

לכל המעוניין,
מרכז הפועל וארגון וותיקי הפועל שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לעיטור הכבוד של מרכז הפועל, "לאיש כפועלו".
עיטור הכבוד "לאיש כפועלו" הינו העיטור הגבוה שמעניק מרכז הפועל לפעיליו, מתנדביו, ספורטאיו וכל הקשורים לפעולותיו בעבר ובהווה, כמו כן מוענק העיטור לבעלי הישגיים ספורטיביים יוצאים מגדר הרגיל.

יו"ר וועדת "לאיש כפועלו", מר יצחק פרנקל, וחברי הוועדה מזמינים את הציבור הרחב להמליץ על מועמדים לקבלת עיטור הכבוד.
את טופס ההמלצה ואת תקנון "לאיש כפועלו" ניתן להוריד מאתר מרכז הפועל www.hapoel.org.il.
את ההמלצות בכתב בלבד יש להעביר לסימה במרכז הפועל למייל info@hapoel.org.il.

טלפון: 03-6273402.
תאריך אחרון למסירה: יום א' 30/9/2018 בשעה: 24:00.

בברכה,
יורם ארנשטיין
מנכ"ל מרכז הפועל