הקמת עמותה


סניפי הפועל המעוניינים להרשם כעמותה במרכז הפועל צריכים לפעול על פי ההנחיות הבאות

פעולות הכרחיות:

  1. יש למלא טופס הבקשה לרישום עמותה משני צידי הטופס, חתום ע"י המייסדים ומאושר ע"י עורך דין.
  2. אישור התקנון בחתימת ידי חברי ההנהלה, כולל חתימה בראשי תיבות על כל עמוד בתקנון (בתחתית כל עמוד).
  3. תשלום אגרת רישום ע"ס 853 ₪ לפקודת: רשם העמותות, באמצעות סניף הדואר לח-ן מס' 0-24256-3. (הערה: סכום האגרה משתנה אחת לכמה חודשים).
  4. כל החומר הנ"ל כשהוא ערוך ומוכן, יוחזר למרכז 'הפועל' בשלושה עותקים (מקור + שני עותקים) להמשך טיפול.