ראשי הפועל לדורותיהם

ראשי הפועל לדורותיהם
ראשי הפועל לדורותיהם

יושבי ראש
תמונה שם תאריך כהונה
יורם אוברקוביץ, ז"ל 1990-2003
עו"ד בני כהן 2004-2006
ריקי (רחמים)בכר 2006 - 2015
פרוספר בן חמו 2015-
מזכ"לים ומנהלים כלליים
hapoel-logoSmall אפרים פרלשטיין, ז"ל 1929-1932 
hapoel-logoSmall אריה בן גד, ז"ל 1932-1934
hapoel-logoSmall ישראל כרמי, ז"ל 1934-1935
hapoel-logoSmall זאב שרף, ז"ל 1936-1941
hapoel-logoSmall שמעון וסרמן, ז"ל 1941-1944 
hapoel-logoSmall יוסף אלמוני, ז"ל 1945-1946
hapoel-logoSmall איסר בן צבי 1950-1954
יצחק פנאי 1954-1962
יוסף ענבר, ז"ל 1962-1976
יצחק אופק  1976-1990
מנכ"לים
יעקב אבימור 1990-1995
עמי אוריון 1995-1997
אברהם אלמוג 1997-2002
שי שני 2002-2008
יורם אורנשטיין 2008 -