ל"איש כפעלו"

מקבלי העיטור 2019 - עפרה אברמוביץ
מקבלי העיטור 2019 - עפרה אברמוביץ
מקבלי העיטור 2019 - מוניר אבו ערב
מקבלי העיטור 2019 - מוניר אבו ערב
מקבלי העיטור 2019 - דויד אייגר
מקבלי העיטור 2019 - דויד אייגר
מקבלי העיטור 2019 - עופר מסד
מקבלי העיטור 2019 - עופר מסד
מקבלי העיטור 2019 - שלמה לירן
מקבלי העיטור 2019 - שלמה לירן
מקבלי העיטור 2019 - רחביה רוזנבוים
מקבלי העיטור 2019 - רחביה רוזנבוים
מקבלי העיטור 2019 - אהרון בונה
מקבלי העיטור 2019 - אהרון בונה
מקבלי העיטור 2019 - אלי לוי
מקבלי העיטור 2019 - אלי לוי
מקבלי העיטור 2019 - אלמוג בורשטיין
מקבלי העיטור 2019 - אלמוג בורשטיין
מקבלי העיטור 2019 - בצלאל אלרועי
מקבלי העיטור 2019 - בצלאל אלרועי

 
חברי ועדת ל"איש כפעלו"

יו"ר פרנקל יצחק

פרופ' גולדבורט אורי

אקשטיין נתן

אוליאל יהודית

הר אבן דפנה

הר אבן מרדכי

וינר איז'ו

נחמן עודד

עמרור פארוק

צדף כנרת

קישון מיכאל

שזיפי חנהאת טופס ההמלצה יש לשלוח לפני ה – 10 בנובמבר 2020
למנהלת לשכת מנכ"ל הפועל", סימה זלצר באימייל – info@hapoel.org.il

ולמזכיר הועדה "לאיש כפעלו", אביגדור דגון,
באימייל – avigdordagon@hapoel.org.il