מקבלי עיטור ל"איש כפעלו"


 
את טופס ההמלצה יש לשלוח לפני ה – 10 בנובמבר 2019
למנהלת לשכת מנכ"ל הפועל", סימה זלצר באימייל – info@hapoel.org.il
ולמזכיר הועדה "לאיש כפעלו", אביגדור דגון,
באימייל – avigdordagon@hapoel.org.il.