דבר מנכ"ל הפועל

מנכ"ל הפועל
מנכ"ל הפועל
דבר מנכ"ל מרכז הפועל

מרכז הפועל מקדם הקמתם של עמותות חדשות ומסייע ותומך בעמותות בתחומים רבים ומגוונים (ארגוניים, מקצועיים ותקציביים).מרכז הפועל, מעניק שירותים בתחומים כנ"ל ומייצג את העמותות החברות בו,בטיפול בענייניהם השוטפים עם איגודי הספורט בישראל. וכן, בסיוע ביחסי הגומלין כלפי הרשויות השונות בענייני מיסוי, בטוח לאומי, ביטוח ספורטאים ובנושאים משפטיים.
הפעילות השוטפת של הפועל מבוצעת באמצעות ועדות משנה כמו: כספים, התקשרויות, תקנון ועוד.

מרכז הפועל ,עוסק גם בפיתוח הספורט במקומות עבודה .במסגרת פעילות זו, הפועל מקדם, פעילות ספורט בקרב יותר מ- 300 מקומות עבודה. חלק בלתי נפרד מפעילות הספורט במקומות עבודה, הינן הספורטיאדות באילת ובטבריה. כמו כן, מסייע מרכז הפועל בפעילותן של 14 עמותות ספורט למקומות עבודה ברחבי הארץ, שם מתקיימות תחרויות הספורט ,בתחרויות אלו, משתתפים במרבית חדשי השנה כ-24 אלף ספורטאים. מאות מספורטאים אלה, משתתפים כל שנה ,בתחרויות בינלאומיות בחו"ל ביותר מ-15 ענפי ספורט. תחרויות אלו מביאים כבוד למפעלים למדינת ישראל ולמרכז הפועל.
מרכז הפועל תומך ושותף בקיומן ובארגונם של עשרות אירועי ספורט עממי ברחבי ישראל. שיתוף פעולה זה, מסייע לרשויות המקומיות בישראל למנף את ענפי הריצה ,השחייה ,האופנים ועוד.
מרכז הפועל, תומך בפעילותם של אזרחים, ספורטאים ועובדים בעלי מוגבלויות בישראל. שיתוף הפעולה עם ארגונים כגון: המשקם, ניצן, אקים, אתגרים ועוד,הינו ערך חשוב ביצירת חברה שוויונית ובריאה יותר
כל הפעולות שהזכרתי לעיל ,לא היו מתקיימות ,ללא הסיוע הארגוני והכספי של ההסתדרות החדשה ושל המנהיגות העומדת בראשה. מכאן אני רוצה להודות לראשיה ולעוסקים שם במלאכה.
מכאן ,אני רוצה גם להודות, לכל העוסקים ומסייעים לספורט של הפועל ברחבי ישראל. אני מודה למנהלים, למתנדבים ולאוהדים הרבים.