דבר מנכ"ל הפועל

מנכ"ל הפועל
מנכ"ל הפועל
ספורטאים, מאמנים, אנשי הפועל ושוחרי הספורט ,

מרכז הפועל שם לו למטרה לאגד ולאחסן את מורשת ספורט "הפועל" באתר אחד מקוון. מורשת "הפועל", הינו ערך נעלה לשימור, למחקר וללימוד ההיסטוריה של הפועל. הישגיו של "הפועל" בהווה הינם המשך ישיר להצלחותיו של "הפועל" בעבר. תרומתו של הפועל למדינת ישראל ולמורשתה הינה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של ארץ ישראל.


אתר מורשת הפועל